Inventarisatie van het IPR-erfrecht (2009.41.3002)


De auteur geeft een overzicht van de IPR-regels op het terrein van het erfrecht. In Nederland geldt de Wet conflictenrecht erfopvolging (WCErf) waarin de regels van het Haags Erfrechtverdrag van 1989 (HEV) zijn opgenomen. Om te kunnen bepalen welk erfrecht van toepassing is, is het allereerst van belang na te gaan of een rechtskeuze is gemaakt. Wanneer een rechtskeuze is gemaakt, zal deze moeten voldoen aan de vormvereisten. Hierbij is het Haags Testamentvormenverdrag uit 1961 en het interne recht van het land waar…

Verder lezen
Terug naar overzicht