Inverdienregeling notarispraktijk impliceerde geen zakelijke goodwill


A maakt deel uit van een notarismaatschap. Gedurende de eerste jaren wordt een zogeheten inverdienregeling gehanteerd. Per 1 januari 1990 heeft A zijn maatschapsaandeel geruisloos ingebracht in een BV. Voor de berekening van het te plaatsen aandelenkapitaal houdt A rekening met goodwill van ƒ 500.000.

Volgens de inspecteur is er geen sprake van enige goodwill. Er kan slechts rekening worden gehouden met de stille reserves in het onderhanden werk en de kantoororganisatie.

A stelt dat wel degelijk sprake is van zakelijke goodwill. Dit zou blijken uit…

Verder lezen