Investeringen in woning en polis waren voldoening aan natuurlijke verbintenis


M en V zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten en waarin noch een periodiek noch een finaal verrekenbeding is opgenomen. Naar aanleiding van hun echtscheiding twisten M en V onder meer over de vraag of M een vergoedingsrecht heeft ter zake van door hem met privémiddelen gedane investeringen in: 1) de echtelijke woning die alleen eigendom is van V; 2) de levensverzekering waarvan M en V verzekeringnemer zijn, en 3) de auto waarvan het kenteken op naam staat van V.
De…

Verder lezen
Terug naar overzicht