Invloed vergoeding op congreskosten (1995.3210)


Kosten van cursussen, congressen en seminars ex art. 36 lid 2 letter g Wet IB mogen belastingvrij worden vergoed door de werkgever.

De werknemer moet deze vergoedingen op de werkelijk gemaakte kosten in mindering brengen; het resterende bedrag wordt getoetst aan het maximaal aftrekbare bedrag genoemd in art. 36.2.g Wet IB.

Voorts oordeelt de Hoge Raad dat in geval van aftrekbare kosten die slechts tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn of tot een forfaitair bedrag belastingvrij kunnen worden vergoed, zoals de kilometervergoeding, zal…

Verder lezen