Invoering nationale politie en herziening rechtbanken


De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met de invoering van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart. De nieuwe regels gaan 1 januari 2013 in. Op die datum komt er één landelijk politiekorps en wordt het aantal rechtbanken en gerechtshoven teruggebracht.

Minister Opstelten stelt ‘De komst van de nationale politie leidt tot meer veiligheid op straat, meer professionele ruimte voor politiemensen en betere en snellere samenwerking tussen de verschillende onderdelen van de politie en meer politiemensen die bezig zijn met het uitvoerende politiewerk. De vorming van 1 landelijk korps zorgt bovendien voor minder administratieve lasten en meer eenheid in het optreden van de politie.’. De invoering van de nationale politie betekent dat de huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten opgaan in 1 landelijk korps dat zal bestaan uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals IC. De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt ook verantwoording aan hem af.

Met de herziening van de gerechtelijke structuur wordt het aantal arrondissementen teruggebracht tot 10 en de ressorten tot 4. Doel is door de schaalvergroting een kostenbesparing en kwaliteitstoename te creëren. De rechtspraak krijgt straks ook meer ruimte om deskundigheid op te bouwen op specialistische terreinen. Elke rechtbank en elk gerechtshof krijgt verschillende zittingsplaatsen, die bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Daarnaast kan de minister nog overige zittingsplaatsen aanwijzen.

Nieuwsbericht Rijksoverheid 10-07-2012

Verder lezen
Terug naar overzicht