Invoering nieuw recht inzake personenvennootschappen uitgesteld


Boek 2 BW

De nieuwe wetgeving voor personenvennootschappen – onder meer inhoudende de mogelijkheid van rechtspersoonlijkheid voor een vof, een cv enzovoort – zou aanvankelijk ingaan op 1 januari 2008.
Mede wegens het nog niet goed genoeg doordacht zijn van de fiscale gevolgen, zoals ondermeer de overdrachtsbelasting gevolgen, is dit uitgesteld.
Thans wordt vermoed dat de nieuwe wetgeving niet voor 1 juli 2008 in werking treedt.

Verder lezen
Terug naar overzicht