Invoeringswet nieuw erfrecht en schenkingsrecht


Het wetsvoorstel Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 NBW, vierde gedeelte bevat de voorstellen tot aanpassing van de bestaande wetgeving aan Boek 4 (Erfrecht) en Titel 7.3 (Schenking). Het betreft onder meer de volgende onderwerpen.

1. Artikel 1:94 BW

In lid 1 van dit artikel wordt toegevoegd dat ook het vruchtgebruik, bedoeld in afdeling 4.2A.2, buiten de gemeenschap van goederen valt. Het betreft het vruchtgebruik op woning en inboedel en eventuele andere goederen van…

Verder lezen