Invordering dwangsom: geen succesvol beroep op artikel 5:34 Awb


In deze uitspraak gaat het om het hoger beroep tegen invordering van opgelegde dwangsommen. De last onder dwangsom staat in rechte vast. Het betoog van appellant dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij zich niet met succes op artikel 5:34 lid 1 Awb kan beroepen, faalt.

Gang van zaken

Appellant is eigenaar van een perceel in Ridderkerk. In 2007 heeft hij de bomen van de op het perceel gelegen boomgaard laten rooien, zonder dat hij daarvoor een vergunning had. Naar aanleiding van een verzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht