Inwerkingtreding belastingverdragen met Bahrein en Qatar


Samenvatting

Volgens het op 13 januari 2010 uitgegeven Trb. 2010, nr. 12, zijn de bepalingen van het nieuwe belastingverdrag met Bahrein op 24 december 2009 in werking getreden. Het nieuwe belastingverdrag met Qatar is volgens Trb. 2010, nr. 11 op 25 december 2009 in werking getreden. Naar wij begrijpen zullen de bepalingen van deze verdragen van toepassing zijn (op boekjaren) vanaf 1 januari 2010.

Commentaar

De parlementaire goedkeuring van de verdragen met Bahrein en Qatar heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Van de ondertekening op 16 april 2008 van het belastingverdrag met Bahrein, maakten we melding in NTFR 2008/811. Dit verdrag is vervolgens bij brief van 28 augustus 2008, met toelichtende nota, ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement gestuurd (NTFR 2008/1812). Bij brief van 2 oktober 2008 heeft de staatssecretaris van Financiën enige vragen over dit verdrag beantwoord (NTFR 2008/2002). Bij brief van 8 oktober 2008 heeft een kwalificerend deel van de leden van de Tweede Kamer evenwel verzocht om uitdrukkelijke goedkeuring van het verdrag (NTFR 2008/2051). Een wetsvoorstel tot uitdrukkelijke goedkeuring is vervolgens op 18 december 2008 aan de Tweede Kamer voorgelegd (NTFR 2009/200).

Van het verzoek van een kwalificerend deel van de leden van de Tweede Kamer om uitdrukkelijke goedkeuring van het belastingverdrag met Qatar maakten we melding in NTFR 2008/2447. Een wetsvoorstel tot uitdrukkelijke goedkeuring van dit verdrag is op 21 januari 2009 aan de Tweede Kamer voorgelegd (NTFR 2009/367).

Op 16 juli 2009 is vervolgens voor beide goedkeuringswetsvoorstellen een nota naar aanleiding van het verslag aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht