Inwerkingtreding nieuwe regels huwelijksvermogensrecht


Titel 1.6, 1.7 en 1.8 BW

Voor contracten en eigendom betreffende vastgoed zijn de regels van het huwelijksvermogensrecht van belang, bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden van de betrokken particulieren. Immers de huwelijkse voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bepalen wie binnen het huwelijk bestuursbevoegd is over het betreffende object, maar ook aan wie een bepaald object in eigendom toekomt. De regels over huwelijkse voorwaarden gaan wijzigen. Er is nu bepaald dat die wijzigingen op 1 januari 2012 in werking treden. Meer specifiek, per die datum treden de wijzigingen in werking van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Een voorbeeld van de wijzigingen is dat vanaf 1 januari 2012 geen rechterlijke goedkeuring meer nodig is voor het wijzigen van huwelijkse voorwaarden.

Ook wijzigen de regels over registraties ter zake van de huwelijkse staat, dus bijvoorbeeld over registratie van echtscheidingen en verzoeken daartoe.

Met de aankondiging van de nieuwe regels heeft het kabinet tevens aangekondigd dat zij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een centraal register voor echtscheidingen en dergelijke, alsmede een centraal erfrechtelijk boedelregister in te stellen. Thans is de situatie dat huwelijken en echtscheidingen etc. moeten worden ingeschreven in een register van de gemeente waar men getrouwd is, dan wel – indien men in het buitenland getrouwd is – in Den Haag. Is men dus vanwege de mooie trouwlocatie getrouwd op een leuk kasteeltje in een dorpje in Limburg waar men overigens niets mee te maken heeft, dan blijft voor de rest van het leven van die echtgenoten het enige register dat gebruikt kan worden als het gaat om zaken van de huwelijkse…

Verder lezen
Terug naar overzicht