Inwonende en onderhouden neef geen pleegkind (1997.03.3032)


Belanghebbende (A) heeft een meerderjarige neef die sinds 1992 bij haar woont. In geschil is of A recht heeft op aftrek buitengewone lasten wegens kosten van levensonderhoud van de neef.

De Hoge Raad oordeelt dat niet het geval is omdat de neef niet kan worden aangemerkt als pleegkind in de zin van de Wet IB. Een pleegkind is een kind dat thans of in het verleden als eigen kind werd onderhouden en opgevoed. In casu is niet voldaan aan de opvoedingseis op grond van de leeftijd van de neef…

Verder lezen