Inzameling en -verwerking afval Nationale Politie


Van Gansewinkel start per direct met de afvalinzameling en -verwerking voor de Nationale Politie, een totaal van ruim 600 locaties in Nederland. In de nieuwe samenwerking staat met name de inzameling en vernietiging van vertrouwelijke documentatie en onderdelen centraal. Op jaarbasis verwerkt de afvalrecycler ruim 6.800 ton voor de Nationale Politie waarvan 6.100 ton geheel of gedeeltelijk een tweede leven krijgt.

Bron: www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws d.d. 3 april 2015, alsmede http://fd.nl/ondernemen

Verder lezen
Terug naar overzicht