Inzet tolken belangrijk voor goede zorg


In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de KNMG heeft NIVEL onderzoek gedaan naar de inzet van tolken in de zorg. Uit het onderzoek blijkt dat artsen behoefte hebben aan meer inzet en ruimere vergoedingen om tolken te kunnen inzetten tijdens patiëntencontacten. In 2012 is de vergoeding voor professionele tolken in de zorg voor veel anderstalige patiënten beëindigd. De vergoeding geldt nu alleen nog voor drie specifieke groepen, namelijk slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen die in de maatschappelijke opvang…

Verder lezen
Terug naar overzicht