Islamistisch Financieren – De Halal Hypotheek in Nederland?


Islamitisch financieren is wereldwijd sterk in opkomst. In dit artikel beschrijven de auteurs de principes van islamitisch financieren en onderzoeken zij de mogelijkheden in Nederland voor de zogenoemde ‘halal-hypotheek’. Daarbij komen niet alleen civielrechtelijke en fiscale aspecten aan bod, maar ook wordt ‘ingezoomed’ op aspecten van gedrags- en prudentieel toezicht.

1 Inleiding en Conclusie

Reeds enige tijd geleden werd de conclusie getrokken2 3, dat er islamitische financieringsconstructies zijn, die gebruikt kunnen worden om de ‘Sharia-compliant’ (‘halal’) hypotheek ook in Nederland te introduceren. In Engeland en de V.S. wordt deze hypotheek al sinds de jaren negentig aangeboden4 5. Uit verschillende onderzoeken blijkt, dat hier onder de Nederlandse moslimbevolking belangstelling voor bestaat6. Introductie ervan zal het huizenbezit onder de moslimbevolking vergroten en hun integratie kunnen bevorderen. Reden genoeg om hiertoe over te gaan. Waarom is er dan nog steeds geen halal hypotheek op de Nederlandse markt?

In dit artikel zal eerst worden uiteengezet wat islamitisch financieren inhoudt. Voor zover relevant, wordt daarbij aandacht aan het islamitische contractenrecht besteed. Vervolgens worden twee van de voor de financiering van de eigen woning meest gebruikte islamitische financieringsproducten besproken en zal worden gekeken of deze geschikt zijn om in Nederland te worden ingezet. Hierbij zullen mogelijke juridische en fiscale obstakels aan de orde komen.

De fiscaliteit zullen wij benaderen vanuit een verschillend en ons overigens verdeeld houdend perspectief.

De eventuele invoering van de halal hypotheek wordt vertraagd, nu er zowel aan het islamitische, als aan het Nederlandse recht moet worden voldaan. De stelsels laten zich niet zonder meer op elkaar aansluiten.

Verder lezen
Terug naar overzicht