JA 2005/62, Kantonrechter Maastricht 13-04-2005, AT4608, 181523 CV EXPL 05-127

Inhoudsindicatie

Buitengerechtelijke kosten, Rapport Voor-werk II

Samenvatting

Essentie: een vordering komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien deze voldoende is onderbouwd. Ook de buitengerechtelijke kosten kunnen slechts worden gehonoreerd indien hiervan bewijs is overgelegd. Eiser kan niet volstaan met de opmerking dat de buitengerechtelijke kosten conform het rapport Voor-werk II zijn.

Samenvatting: Interim Justitia heeft als incassobureau een overeenkomst gesloten met gedaagde. Gedaagde was voor de inspanningen van Interim Justitia een bepaald tarief verschuldigd. Gedaagde heeft dit bedrag echter onbetaald…

Verder lezen
Terug naar overzicht