JA 2006/125, Kantonrechter Leeuwarden 11-08-2006, AY6472, 159702/CV EXPL 04-6300

Inhoudsindicatie

OPS, Zorgvuldigheidsplicht werkgever, Beschermingsmiddelen

Samenvatting

X heeft in de periode van 1975 tot 2000 bij verfproducent Zandleven gewerkt. X heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld omdat hij thans zou lijden aan de ziekte OPS. De kantonrechter stelt dat X dient te bewijzen dat hij in zodanige mate aan schadelijke stoffen is blootgesteld bij zijn werk dat de door hem gestelde gezondheidsklachten daardoor veroorzaakt kunnen zijn. Niet noodzakelijk is het dat X aantoont dat er sprake is van OPS, aldus de kantonrechter. Op basis van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht