JA 2006/32, Kantonrechter Leeuwarden 13-12-2005, AU7919, 175040/CV EXPL 05-3647

Inhoudsindicatie

Dienstongeval, Ambtenaar, Risicoaansprakelijkheid, Rechtsbijstandverzekering, Buitengerechtelijke kosten

Samenvatting

X is in 1989 in dienst getreden van muziekcentrum Opus 3, aanvankelijk op basis van een ambtelijke aanstelling. Na een privatisering werkte X op basis van twee arbeidsovereenkomsten voor Opus 3. In de overeenkomst staat vermeld dat de ambtenaar bij arbeidsongeschiktheid gedurende 18 maanden recht heeft op doorbetaling van het volle salaris en vervolgens tot het einde van het dienstverband recht heeft op 80% van het salaris. Voorts is in het contract bepaald dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht