JA 2007/86, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 16-04-2007, BA3241, 117841/KG ZA 07-92

Inhoudsindicatie

Asbest, Verjaring, Waarschuwingsplicht

Samenvatting

Eiser heeft in 1976 verbouwingswerkzaamheden verricht in zijn eigen woning. Bij deze werkzaamheden heeft hij asbesthoudende vloerplaten bewerkt, die volgens eiser waren geproduceerd en in de handel gebracht door Nefalit. Bij eiser is mesothelioom geconstateerd, waarvoor hij Nefalit aansprakelijk heeft gesteld. In kort geding vordert eiser een voorschot van € 30.000,= op zijn schadevergoeding. Nefalit beroept zich onder meer op verjaring en betwist het causaal verband. De voorzieningenrechter overweegt dat het beroep op de wettelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht