JA 2008/127, Kantonrechter Haarlem 28-05-2008, BD3993, 368840/CV EXPL 08-89

Inhoudsindicatie

Werkgeversaansprakelijkheid, Kennelijk onredelijk ontslag, Samenloop schadevergoeding

Samenvatting

Een werknemer is als gevolg van een arbeidsongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt. Zijn werkgever heeft de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. De werkgever heeft drie jaar na het ongeval een ontslagvergunning aangevraagd bij het CWI en de werknemer ontslagen. De werknemer vordert thans van de werkgever op grond van art. 7:681 BW een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De werknemer meent dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om voor hem andere passende werkzaamheden te vinden. …

Verder lezen
Terug naar overzicht