JA 2008/150, Rechtbank Haarlem 02-07-2008, BD8290, 137648/HA ZA 07-970

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid arts, Sterilisatie, Informed consent

Samenvatting

X laat zich steriliseren door gynaecoloog Z. Haar eileiders worden bij die sterilisatie afgesloten met zogenaamde faloperingen. Ruim vijf jaar na de sterilisatie raakt X toch zwanger. Zij stelt Z aansprakelijk voor de ten gevolge van deze zwangerschap ontstane schade. Primair stelt X dat Z toerekenbaar is tekortgeschoten, doordat hij tijdens de sterilisatieoperatie een fout heeft gemaakt, subsidiair beroept X zich op het feit dat Z haar voorafgaand aan de operatie niet heeft ingelicht over de verschillende sterilisatiemethodes en…

Verder lezen
Terug naar overzicht