JA 2009/133, Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht 06-07-2009, BJ1624, 140351/KG ZA 09-204

Inhoudsindicatie

Wegbeheerdersaansprakelijkheid, Bekendheid gevaarlijke situatie, Bewijs, Kort geding

Samenvatting

Eiser is op de snelweg op een tweetal fietsen gebotst. De fietsen waren vanaf een viaduct op de snelweg gegooid. Eiser is van mening dat de Staat jegens hem onrechtmatig gehandeld heeft en vordert in kort geding vergoeding van de geleden schade. Volgens eiser was de Staat bekend met de gevaarlijke situatie bij het viaduct maar heeft de Staat desondanks geen maatregelen genomen. Tussen partijen is vast komen te staan dat voor het onderhavige incident zich één eerder incident…

Verder lezen
Terug naar overzicht