JA 2009/134, Rechtbank Leeuwarden 12-08-2009, BJ5279, 90790/HA ZA 08-643

Inhoudsindicatie

Glijbaan, Onrechtmatige daad, Fout ondergeschikte, Gebrekkige opstal

Samenvatting

Eiseres is in een pretpark met een bootje van een (water)glijbaan afgegleden. Eiseres stelt dat de boot onderaan de glijbaan plotseling tot stilstand is gekomen. Eiseres stelt dat zij als gevolg van het plotseling tot stilstand komen van het bootje nekklachten c.q. een whiplash heeft opgelopen en arbeidsongeschikt is geworden. Eiseres vordert samengevat een verklaring voor recht dat gedaagde, de exploitant van het pretpark, onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Het pretpark…

Verder lezen
Terug naar overzicht