JA 2009/159, Kantonrechter Heerlen 15-07-2009, BJ3360, 270132 CV EXPL 07-6086

Inhoudsindicatie

Werkgeversaansprakelijkheid, Psychisch letsel, Kenbaarheidsvereiste

Samenvatting

Een werknemer wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt als gevolg van burnout-klachten en vordert schadevergoeding van zijn werkgever. In de procedure spitst het debat zich toe op de vraag of het voor de werkgever kenbaar was dat de werksituatie het risico op stressklachten met zich bracht. Ter zitting is in dit verband door de werkgever gewezen op een aantekening van de bedrijfsarts in het medisch dossier van de werknemer. Uit deze aantekening, waarin de term “geheim” wordt gebruikt, volgt dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht