JA 2010/129, Rechtbank Leeuwarden 25-08-2010, BN5177, 104373

Inhoudsindicatie

Risicoaansprakelijkheid, Aansprakelijkheid gebrekkige opstal

Samenvatting

A en B hebben samen een rekening geopend bij de bank, met een kredietlimiet. Toen deze limiet werd overschreden vorderde de bank het debetsaldo terug. De zaak werd overgedragen aan een incassobureau, welke op een gegeven moment het voorstel van B om 60% van het debetsaldo tegen finale kwijting te voldoen, namens de bank accepteerde. Toen betaling echter uitbleef is de bank overgegaan tot dagvaarding. In de procedure vordert de bank betaling van het volledige verschuldigde debetsaldo…

Verder lezen
Terug naar overzicht