JA 2010/142, Kantonrechter Leeuwarden 07-09-2010, BN7147, 307581\CV EXPL 10-1312

Inhoudsindicatie

Werkgeversaansprakelijkheid, Risicoaansprakelijkheid voor ondergeschikten, Corrigerende duw assistent-bedrijfsleider

Samenvatting

Een werknemer gaat tijdens werktijd “voor de grap” in een doos staan. Hij wordt door de assistent-bedrijfsleider tot de orde groepen en komt ten val als gevolg van een corrigerend duwtje van deze assistent-bedrijfsleider. De werknemer raakt 80 tot 100% arbeidsongeschikt en spreekt zijn werkgever aan tot schadevergoeding op grond van werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7:658 BW en risicoaansprakelijkheid voor ondergeschikten ex art. 6:170 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht