JA 2010/18, Kantonrechter Leeuwarden 12-11-2009, BK4078, 250363/CV EXPL 08-3990

Inhoudsindicatie

Asbest, Mesothelioom, Werkgeversaansprakelijkheid, Verjaring, Redelijkheid en billijkheid, Gezichtpunten

Samenvatting

Een werknemer zou tijdens zijn werk als cv-monteur tussen 1963 en 1967 in aanraking zijn gekomen met asbest. Hierdoor is hij ziek geworden en overleden. De vrouw van de overleden werknemer spreekt de (rechtsopvolger van de) oud-werkgever aan en vordert materiële en immateriële schadevergoeding. De (rechtsopvolger van de) oud-werkgever beroept zich op de dertigjarige verjaringstermijn uit art. 3:310 lid 2 BW. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht