JA 2011/135, Rechtbank Maastricht 24-05-2011, BQ5739, 159272/HA RK 11-27

Inhoudsindicatie

Deelgeschil, Informed consent, Verjaring, Bewijs

Samenvatting

De beslissingen omtrent de vraag of de vordering van benadeelde is verjaard en of er sprake is van informed consent, vereisen een uitgebreide bewijslevering, alsmede een uitgebreid deskundigenbericht. De beslissingen van deze deelgeschillen zullen kostbaar zijn en veel tijd in beslag nemen. Deze beslissingen gaan het bestek van een deelgeschil te buiten, aldus de rechter. Verzoekster wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak

1. Het verloop van de procedure

(...; red.)

2…

Verder lezen
Terug naar overzicht