JA 2011/146, Rechtbank Leeuwarden 08-06-2011, BQ7902, 112142/KG ZA 11-122 (met annotatie van mr. R.P. Wijne)

Inhoudsindicatie

Vordering afschrift medisch dossier, Belangenafweging, Doorbreken geheimhoudingsplicht arts

Samenvatting

Een patiënt is op 11 januari 2010 op 44-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De nabestaanden hebben het vermoeden gekregen dat enig handelen of nalaten van de huisarts debet is geweest aan het overlijden van de patiënt. Om die reden hebben zij de huisarts schriftelijk verzocht om een afschrift van het volledige medische dossier van de patiënt. De huisarts heeft op dit verzoek afwijzend gereageerd. De nabestaanden hebben vervolgens in een…

Verder lezen
Terug naar overzicht