JA 2011/33, Rechtbank Leeuwarden 29-12-2010, BP0787, 93738/HA ZA 08-1029

Inhoudsindicatie

Vermogensbeheer, Perpetuele obligaties, Redelijk handelend adviseur, Tekortkoming

Samenvatting

X en Y hebben een overeenkomst gesloten met een bank voor vermogensadvisering. Aan X en Y is in 2004 voor een bedrag van € 1,5 miljoen aan (achtergestelde) perpetuele obligaties toegewezen. Dit zijn achtergestelde obligatieleningen voor onbepaalde tijd (waar “normale” obligaties steeds voor een bepaalde duur worden gesloten). Na verloop van tijd is de koers van deze perpetuele obligaties sterk gedaald. X en Y spreken in deze procedure de…

Verder lezen
Terug naar overzicht