JA 2011/72, Kantonrechter Haarlem 17-02-2011, BP5388, 479017/EJ VERZ 10-105

Inhoudsindicatie

Deelgeschil, Deskundigenrapport, Causaal verband, Buitengerechtelijke kosten

Samenvatting

Verzoeker heeft tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een stroomstoot gekregen. Allereerst ligt de vraag voor, of een deskundigenrapport tot basis kan dienen voor de beslechting van het geschil. Nu partijen gezamenlijk om die rapportage hebben gevraagd is de kantonrechter van oordeel dat als uitgangspunt heeft te gelden, dat partijen zich daarmee hebben verbonden om de rapportage van de ingeschakelde deskundige als uitgangspunt voor de verdere afwikkeling te nemen. De kantonrechter komt voorts tot het oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht