JA 2011/77, Rechtbank Haarlem 16-02-2011, BP6178, 171313/HA ZA 10-953

Inhoudsindicatie

Beroepsaansprakelijkheid advocaat, Tijdig procedures aanhangig maken

Samenvatting

Een advocaat verzuimt tijdig procedures aanhangig te maken voor X tegen zijn werkgever. Volgens de rechtbank staat het toerekenbaar tekortschieten van de advocaat vast en behoeft slechts de vraag te worden beantwoord hoe de financiële situatie van X bij een wel zorgvuldige advisering zou zijn geweest. De rechtbank is van oordeel dat aan het bewijs van een succesvolle afloop van die procedures geen al te strenge eisen mogen worden gesteld, nu het immers de advocaat is geweest die X de…

Verder lezen
Terug naar overzicht