JA 2012/164, Rechtbank Leeuwarden 18-07-2012, BX2168, 117128/HA ZA 11-783 (met annotatie van H. Brens)

Inhoudsindicatie

Zorgplicht assurantietussenpersoon, Mededelingsplicht, Vraag naar schadeverleden

Samenvatting

Ippel Dredging bezit een motorkraanschip dat voor baggerwerkzaamheden wordt gebruikt. Enige tijd nadat Ippel Dredging door de huidige bestuurder en enig aandeelhouder was overgenomen liep de verzekeringspolis van het schip af. De nieuwe directeur en aandeelhouder van Ippel Dredging was niet bekend met het schadeverleden van het schip. Door bemiddeling van gedaagde sub 1, een assurantietussenpersoon, werd in het voorjaar van 2011 een nieuwe polis voor het schip aangevraagd en gesloten bij Reaal. Op advies…

Verder lezen
Terug naar overzicht