JA 2012/22, Rechtbank Haarlem 18-10-2011, BU4763, 184016/HA RK 11-120

Inhoudsindicatie

Deelgeschil, Val door gladheid, Sneeuwprotocol

Samenvatting

In deze deelgeschilprocedure vraagt verzoeker de rechtbank om te bepalen dat verweerster aansprakelijk is voor de gevolgen van een ongeval dat verzoeker overkwam tijdens het lossen van een lading bij verweerster (een opdrachtgever). Volgens verzoeker had verweerster haar bedrijfsterrein onvoldoende sneeuwvrij gehouden, waardoor verzoeker door gladheid was komen te vallen. De rechtbank oordeelt dat verweerster voldoende heeft gemotiveerd dat zij een sneeuwprotocol hanteerde en naleefde, waarbij de laad- en losplekken sneeuwvrij werden gehouden. Verzoeker had in…

Verder lezen
Terug naar overzicht