JA 2013/109, Gerechtshof Amsterdam 23-04-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1764, 200.099.866/01 (met annotatie van mr. E.V. van der Schee)

Inhoudsindicatie

Letselschade, Werkgeversaansprakelijkheid, Bewijslast, Zorgplicht

Samenvatting

Hoger beroep in een zaak waarin een werknemer van een schoonmaakbedrijf tijdens het schrobben van een vloer ten val is gekomen en – uiteindelijk – blijvend arbeidsongeschikt is geraakt. De werknemer vordert schadevergoeding van zijn werkgever (KBS), omdat die haar uit artikel 7:658 lid 1 BW voortvloeiende zorgplicht niet zou zijn nagekomen. Voor de rechter in eerste aanleg twisten partijen onder meer over de toedracht van het ongeval. De kantonrechter geeft de werkgever een bewijsopdracht…

Verder lezen
Terug naar overzicht