JA 2013/13, Rechtbank Leeuwarden 21-11-2012, BY6954, 117891/HA ZA 12-45 (met annotatie van mr. P.J. klein Gunnewiek)

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeval, Verhaalsrecht werkgever, Collega-verweer, Civiel plafond

Samenvatting

Een werknemer van eiseres loopt ernstig (been)letsel op bij een bedrijfsongeval in de Eemshaven in Groningen. Eiseres had haar werknemer ten tijde van het ongeval uitgeleend aan gedaagde. De verzekeraar van gedaagde heeft aansprakelijkheid (voor de gevolgen van het ongeval) erkend jegens de werknemer. Eiseres heeft vergoeding gevorderd van de door haar geleden schade. De verzekeraar van gedaagde heeft zich op het standpunt gesteld dat eiseres als formele werkgever…

Verder lezen
Terug naar overzicht