JA 2013/156, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 12-02-2012, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0644, 200.111.660 (met annotatie van mr. H.H. de Vries)

Inhoudsindicatie

Privacy, Bescherming persoonsgegevens, Peer Review, (Medisch) beroepsgeheim, Anomisering

Samenvatting

In het kader van controle op de kwaliteit van de door hen geleverde gefinancierde rechtsbijstand eist de Raad voor Rechtsbijstand van Bopz-piketadvocaten dat zij cliëntdossiers (geanonimiseerd) in kopie aan de Raad verstrekken. Naar het oordeel van het Hof Arnhem­-Leeuwarden is dit onrechtmatig. De advocaten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan een afgeleid medisch beroepsgeheim en aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. De mate van…

Verder lezen
Terug naar overzicht