JA 2013/8, Rechtbank Maastricht 24-10-2012, BY1237, 159431/HA ZA 11-236

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid Bisdom, Misbruik door deken, Verjaring

Samenvatting

Eiseres heeft een relatie gehad met de inmiddels overleden deken van een parochie vallende onder het Bisdom. Zij stelt dat er sprake is geweest van seksueel misbruik althans misbruik van een vertrouwensrelatie en dat de deken haar een SOA heeft toegebracht, haar heeft betrokken bij frauduleuze praktijken en dat ze mishandeld en bedreigd is. Naar analogie van art. 6:170 jo. 6:171 BW acht zij het Bisdom als ‘werkgever’ aansprakelijk voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht