JA 2013/85, Gerechtshof Amsterdam 15-01-2013, BY8866, 200.095.338

Inhoudsindicatie

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten, Werkgeversaansprakelijkheid

Samenvatting

Een werkneemster, groepsleider bij ’s-Heeren Loo (een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking) wordt mishandeld door een cliënt. De werkneemster spreekt haar werkgever aan tot vergoeding van de schade op grond van art. 7:658 BW. Het hof gaat nader in op de vraag of de werkgever aan haar zorgplicht heeft voldaan. De beantwoording van die vraag geschiedt in lijn met de aanpak van de Hoge Raad in het arrest “…

Verder lezen
Terug naar overzicht