JA 2014/102, Rechtbank Limburg, kantonrechter, locatie Roermond 25-06-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:5612, 2799463 OV VERZ 14-15

Inhoudsindicatie

Goed werkgeverschap, Verplichting tot afsluiten verzekering, Deelgeschil

Samenvatting

Verzoeker is in dienst bij “Doen Uitzendorganisatie” en wordt ter beschikking gesteld aan bedrijf X. Op weg naar een zusterbedrijf van X in België raakt verzoeker betrokken bij een aanrijding en loopt hierbij letsel op. Verzoeker wil een verklaring voor recht dat “Doen” op grond van art. 7:611 BW aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval door geen behoorlijke verzekering voor hem af te sluiten.

De rechter bepaalt…

Verder lezen
Terug naar overzicht