JA 2014/134, Rechtbank Limburg 01-10-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:8291, C/03/181703/HA ZA 13-249 (met annotatie van mr. J.L. Brens)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatig bestuursbesluit van gemeente, Schadevergoeding, Schade gefixeerd op wettelijke rente

Samenvatting

Op 16 maart 2010 deed eiseres sub 1 (hierna: de vrouw) een aanvraag voor een vergoeding van de kosten van het rolstoelgeschikt maken van de door haar en eiser sub 2 (hierna: de man) bewoonde koopwoning in de gemeente Brunssum. Bij besluit van 3 februari 2011 wees de gemeente dit verzoek af, wel kende de gemeente aan de vrouw een tegemoetkoming toe in verhuis- en (her)…

Verder lezen
Terug naar overzicht