JA 2014/137, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 23-09-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7314, 200.128.707, 200.128.705 (met annotatie van mr. dr. E.J. Wervelman)

Inhoudsindicatie

Levensverzekering, Zorgplicht assurantietussenpersoon, Totstandkoming verzekering

Samenvatting

Een assurantietussenpersoon wordt verweten er geen zorg voor te hebben gedragen dat een overlijdensrisicoverzekering tot stand kwam. Naar blijkt had het certificaat dat daarvoor nodig was moeten worden voorzien van een burgerservicenummer en een bankrekeningnummer. Nu die beide ontbraken was geen verzekering tot stand gekomen en geen premie door verzekeraar geïncasseerd. Verzekeraar treft volgens het hof geen blaam. Bij haar is immers geen verzekering aangemeld, laat staan door haar geaccepteerd.

Uitspraak

1. De gedingen in…

Verder lezen
Terug naar overzicht