JA 2014/141, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 12-08-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:6361, 200.143.203/01

Inhoudsindicatie

Deelgeschil, Dagvaarding, Verzoekschrift

Samenvatting

Moet het hoger beroep in de deelgeschilprocedure bij dagvaarding of bij verzoekschrift worden ingeleid? Het hof acht het zeer wel denkbaar dat in het tussenvonnis of eindvonnis méér overwegingen zijn vervat dan (alleen) de in de deelgeschilbeschikking gegeven bindende eindbeslissingen. Tegen dergelijke overwegingen in het vonnis in de bodemprocedure zal hoger beroep bij dagvaarding moeten worden ingesteld. Uit een oogpunt van systematiek en het vermijden van onnodige praktische complicaties moet dan ook worden geoordeeld dat ook van de deelgeschilbeschikking, …

Verder lezen
Terug naar overzicht