JA 2014/66, Gerechtshof Amsterdam 25-02-2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:566, 200.123.958/01 (met annotatie van mr. M. Oudenaarden)

Inhoudsindicatie

Uitleg verzekeringsovereenkomst, Makelaarspolis, Beursgebruik

Samenvatting

Interflow heeft met bemiddeling van Van Lanschot een brand- en bedrijfsschadeverzekering afgesloten bij Chubb. Op enig moment is brand ontstaan in het bedrijfspand van Interflow. Chubb heeft dekking verleend en een uitkering onder de verzekering gedaan. Partijen verschillen echter van mening over de hoogte van de bedragen die Interflow op grond van de verzekering toekomen. Zo verschillen partijen onder meer van mening over de hoogte van de verzekerde som en de duur van de uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering…

Verder lezen
Terug naar overzicht