JA 2014/68, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem 04-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:1698, 200.112.152 (met annotatie van mr. H.H. de Vries)

Inhoudsindicatie

Feitenonderzoek internet, Observatie, Gedragscode persoonlijk onderzoek, Eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Samenvatting

Verzekerde heeft bij verzekeraar een tweetal verzekeringen afgesloten tegen arbeidsongeschiktheid voor het beroep tandarts. Met ingang van 19 april 2002 ontvangt hij uitkeringen op grond van 100% arbeidsongeschiktheid vanwege psychische klachten. Verzekeraar stelt op basis van internetonderzoek en observatie vast dat verzekerde zijn mededelingsplicht op grond van de verzekeringsovereenkomst heeft geschonden en opzettelijk onjuiste informatie heeft verstrekt. Verzekeraar zet niet alleen de uitkering stop, maar vordert in rechte ook een…

Verder lezen
Terug naar overzicht