JA 2014/84, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden 20-05-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:4087, 200.128.011

Inhoudsindicatie

Verzekering, verjaring van rechtsvordering, Begin van driejarentermijn, Stuiting van de verjaring

Samenvatting

Verzekerden hebben een inboedel- en een opstalverzekering afgesloten bij Achmea. Op 6 augustus 2001 branden het huis en inboedel geheel af. Verzekerden melden dit nog dezelfde dag telefonisch bij Achmea. De verzekeraar verstrekt een voorschot. Ongeveer een week later stuurt de tussenpersoon namens verzekerden een ingevuld schadeaangifteformulier, waarin o.a. wordt verklaard dat “het formulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens (...) dienen tot vaststelling…

Verder lezen
Terug naar overzicht