JA 2015/146, Rechtbank Limburg 22-07-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:6874, /03/180382/HA ZA 13-205 (met annotatie van mr. J.D. Kraaikamp)

Inhoudsindicatie

Beroepsaansprakelijkheid advocaat, Klachtplicht, Verzuim starten herroepingsprocedure, Nodeloze procedures, Eigen verantwoordelijkheid advocaat

Samenvatting

Een advocaat heeft de vrouw bijgestaan in een langslepend geschil met haar ex-echtgenoot over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, dat is uitgemond in diverse procedures waarbij ook de kinderen van de ex-echtgenoot uit een eerder huwelijk betrokken waren. Op enig moment is de vrouw bekend geraakt met een reeds in 1987 getekende – maar door de man en de kinderen in de procedures achtergehouden – “verwerpingsakte” (ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht