JA 2015/161, Gerechtshof Amsterdam 29-09-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4031, 200.158.419/01 (met annotatie van mr. dr. R.R. Verkerk)

Inhoudsindicatie

Persoonlijke aansprakelijkheid curator, Verkoopopbrengst activa, Nieuwe gegadigde voor activa, Verkoop goederen onder eigendomsvoorbehoud

Samenvatting

Een curator wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld. Het eerste verwijt aan het adres van de curator ziet erop dat de curator ten onrechte goederen van een leverancier die onder eigendomsvoorbehoud waren geleverd aan een derde ter beschikking heeft gesteld. Het tweede verwijt luidt dat de curator de voorraden, goodwill, onderhanden werk en de debiteuren voor een te laag bedrag heeft verkocht. Rechtbank en hof wijzen pro se aansprakelijkheid van…

Verder lezen
Terug naar overzicht