JA 2015/34, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:348, 200.140.315/01 (met annotatie van mr. J.L. Brens)

Inhoudsindicatie

Waardering aandelen, Zorgplicht accountant

Samenvatting

Dit is een tussenarrest in een procedure van een aandeelhouder in een besloten vennootschap tegen de accountant van de vennootschap en diens kantoor. De accountant kreeg opdracht van de vennootschap om een herstructureringsplan te beoordelen “in het kader van de waardebepaling en ontwikkelingen met betrekking tot de aandeelhouders”. Die opdracht voerde de accountant uit door het schrijven van een rapport voor de vennootschap, waarin hij onder meer het eigen vermogen van de vennootschap waardeerde op een bedrag van € 316…

Verder lezen
Terug naar overzicht