JA 2015/50, Rechtbank Limburg 08-01-2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:653, C/03/197336/HA RK 14-213 (met annotatie van prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen)

Inhoudsindicatie

Verjaring, Onrechtmatige daad, Deelgeschil

Samenvatting

Verzoeker lijdt op achtjarige leeftijd ernstige gebitsschade als gevolg van een onrechtmatige daad. Aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker erkent de aansprakelijkheid voor de schade kort na het ongeval. De gebitsschade zal over een lange periode aanleiding geven tot tandheelkundige behandelingen. De schade van verzoeker wordt tot zijn achttiende levensjaar vergoed door zijn ziektekostenverzekeraar. Als verzoeker 20 is, doet zich als gevolg van de onrechtmatige gedraging schade voor aan zijn gebit waarvoor zijn ziektekostenverzekeraar geen dekking biedt. Hij zoekt…

Verder lezen
Terug naar overzicht