JA 2015/54, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:719, 200.141.540-01 (met annotatie van mr. F.I. van Dorsser)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, Bureau Jeugdzorg, AMK, Uithuisplaatsing, Crisismelding, Onheuse bejegening

Samenvatting

Bij ziekenhuisopname van een paar weken oude baby worden aanwijzingen voor Shaken Baby Syndrome gevonden. De arts doet melding bij het onder Bureau Jeugdzorg (Bjz) vallende Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van het vermoeden dat de baby mogelijk slachtoffer was van kindermishandeling. Het AMK heeft de situatie vervolgens voorgelegd aan de Forensische Polikliniek Kindermishandeling Utrecht. In het rapport wordt geconcludeerd dat de combinatie van bevindingen bij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht